Spansk opgaver

SPANSK GRAMMATIK - VERBER

SPANSK GRAMMATIK - VERBER

Verber med mange betydninger - Forklaringer og opgaver

Vi kender det godt: Ord der har mere end en betydning. Fænomenet kaldes polysemi (polisemia på spansk: "poli" = mange; og det græske ord "semia" = betydning),  og findes i stort set alle sprog, som jeg har kendskab til, herunder spansk, dansk, engelsk, italiensk og portugisisk. 

SPANSK GRAMMATIK - ARTIKLERNE

SPANSK GRAMMATIK - ARTIKLERNE

ET LILLE ORD OG ET LILLE BOGSTAV MED STOR MAGT

I dag skal vi fokusere på, hvordan et navneord ændrer sit betydning, når vi bruger det sammen med et artikel i maskulinum og i femininum. Desuden skal vi også kigge på, hvordan et navneord har to forskellige betydninger, når det ender på -o eller -a. Lad os begynde med artiklerne og navneord.