UNDERVISNINGSMATERIALE: SPANSKKURSUS

SPANSKKURSUS

BEGYNDERE OG LIDT AVANCEREDE

Aquí tienes un curso de español para estudiantes de nivel inicial y nivel intermedio. El curso fue desarrollado por la fundación Sierra Pambley, que es una organización fundada en 1887. El curso de español es ideal para utilizar con tus alumnos, aunque como complemento a los libros de lectura y ejercicios que usas para tus clases de español.
Los cursos están pensados para situaciones prácticas, por ejemplo visitar al médico; hablar sobre la familia; buscar trabajo y piso en España; además de temas gramáticales como "Ser" og "Estar"; el uso del subjuntivo; los pasados en español; los conectores; verbos regulares e irregulares, etc.
Te invito a que veas algunas fotos del curso, donde podrás ver algo del material. Más abajo vas a ver los enlances para que te bajes los cursos.

Hermed et spanskkursus fra Sierra Pambley, som er en organisation, der blev grundlagt i 1887. Spanskkurset henvender sig til begyndere og lidt avancerede kursister; desuden er spanskkurset ideelt til at bruge med dine elever, som et supplement til dine spansk lærebøger. Lad os kigge lidt på spanskkurset.

SPANSKKURSET FOR BEGYNDERE

Spanskkurset for begyndere består af 12 kapitler, der introducerer de mest grundlæggende emner indenfor det spanske sprog, for eksempel at hilse på spansk; talord; navneord i maskulinum og femininum; at snakke om dit arbejde og din familie; lægebesøg; at finde en lejlighed i Spanien; at lære om Spanien; den spanske datid -præteritum og imperfektum-; de spanske præpositioner; og et lille hæfte hvor du, eller dine elever, kan arbejde med mange opgaver, der går ud på at arbejde med de forskellige emner.

Det skal siges, at spanskkurset for begyndere lægger vægt på den praktiske del af sproget, idet det giver mange praktiske oplysninger, såsom telefonnumre til sygehusene, politi, osv. Ikke desto mindre har du mulighed for at arbejde med nogle aspekter af den spanske grammatik. Hermed nogle billeder fra spanskkurset:

SPANSKKURSET - LIDT AVANCEREDE

Med dette spanskkursus for kursister, der er lidt avancerede i det spanske sprog, har du mulighed for at arbejde med "Ser" og "Estar", især anvendelsen af de to spanske verber; de spanske datider; de personlige pronominer; konjunktiv; ordforråd; udtrykke enighed og uenighed, osv. Det skal siges, at spanskkurset her kræver en spansklærer, der vejleder eleverne, idet kurset er lidt for avancerede -især i forbindelse til det spanske konjunktiv. Desuden er der mulighed for at lave mange opgaver, der støtter den spanske grammatik, som du har lært. 

Hermed nogle billeder fra spanskkurset: