SPANSK GRAMMATIK - VERBER

SPANSK GRAMMATIK: VERBER MED FLERE BETYDNINGER

 • Introduktion
 • Kan jeg lære de s....ord?
 • Spansk verber med flere betydninger
 • Deber
 • Ganar
 • LLevar
 • Pasar
 • Tocar
 • Tomar
 • Opsamling
 • Opgaver
 • Ekstra
 

Spanske verber med flere betydninger

INTRODUKTION

Vi kender det godt: Ord der har mere end en betydning. Fænomenet kaldes polysemi (polisemia på spansk: "poli" = mange; og det græske ord "semia" = betydning),  og findes i stort set alle sprog, som jeg har kendskab til, herunder spansk, dansk, engelsk, italiensk og portugisisk. 

 
Polysemi - Polisemia
”Poli” = “Mange” - “Semia” = “Betydning”
 

KAN JEG LÆRE DE S......ORD?

De er ikke nemme at arbejde med, idet betydningen af ordet afhænger af konteksten, og derfor er det en god idé, at du, der lærer spansk, har et nogenlunde godt ordforråd, hvilket vil sige, at du kan kommunikere på de fleste "normale" situationer (på restauranten, i lufthavnen, osv.), det vil også sige, at du forstår, hvad ordene, som du bruger, betyder. Derudover gælder det, om at have god hukommelse, idet ordene har mere end en betydning. 

Men kan jeg lære dem? Absolut.

Hvordan? Vi starter med nogle få eksempler og så tilføjer vi nogle opgaver. Så, læs videre, idet der kommer nogle sjove og spændende opgaver.

"You live a new life for every new language you speak. If you know only one language, you live only once". Czech proverb. 

"You live a new life for every new language you speak. If you know only one language, you live only once". Czech proverb. 

 

SPANSKE VERBER MED FLERE BETYDNINGER

Lad os lige begynde med 6 verber, dem vi bruger meget på spansk og som har mere end en betydning:

Deber - Ganar - Llevar - Pasar - Tocar - Tomar
 

DEBER

Hvad betyder det spanske verbum "Deber" på dansk? Det betyder:

At måtte - At skulle - At burde - At skylde

NB! Læg lige mærke til, at verbet "Deber" med betydning "At skulle" bruges ikke så meget på spansk. I stedet bruges "Tener que", som også betyder "At skulle", for eksempel:

Yo tengo que trabajar = Jeg skal arbejde.


Og hvordan bøjer du verbet? Inden du tænker på endelserne, der gælder for verbet, skal du huske at finde verbets stamme. Dét gør du ved at fjerne de sidste to bogstaver fra verbet i navneform: 

Deber : Deb

Nu har du verbets stamme, nemlig "Deb". Nu er du klar til at tilføje endelserne, der gælder for verberne, der ender på -ER i at-form:

-o; -es; e; -emos; -éis; -en

Nu hvor vi har endelserne du skal bruge, lad os se, hvordan verbet "Deber" ser ud i ental og flertal:

Yo debo - Tú debes -Él/Ella/Usted debe

Nosotros debemos - Vosotros debéis - Ellos deben


Vil du lære mere om de spanske regelmæssige verber, der ender på -ER i navneform? Se her: -ER verber, opgaver, videoer og infographics.

 
Deber
Betydning
At måtte - At skulle - At burde - At skylde
Deber
Deb
Yo deb-o | Tú deb-es | Él deb-e
Nosotros deb-emos | Vosotros deb-éis | Ellos deb-en

Lad os nu kigge på to eksempler med verbet "Deber"

Ella debe comer más = Hun bør spise mere

Ella debe mucho dinero = Hun skylder mange penge væk

Vi kan se, at betydning af verbet "Deber" er kontekstrelateret i begge sætninger. 

 
"Knowledge of languages is the doorway to wisdom". Roger Bacon

"Knowledge of languages is the doorway to wisdom". Roger Bacon

GANAR

Hvad betyder det spanske verbum "Ganar" på dansk? Det betyder:

At tjene - At vinde

Og hvordan bøjer du verbet? Inden du tænker på endelserne, der gælder for verbet, skal du huske at finde verbets stamme. Dét gør du ved at fjerne de sidste to bogstaver fra verbet i navneform: 

Ganar : Gan

Nu har du verbets stamme, nemlig "Gan". Nu er du klar til at tilføje endelserne, der gælder for verberne, der ender på -AR i at-form:

-o; -as; a; -amos; -áis; -an

Nu hvor vi har endelserne du skal bruge, lad os se, hvordan verbet "Ganar" ser ud i ental og flertal:

Yo gano - Tú ganas -Él/Ella/Usted gana

Nosotros ganamos - Vosotros ganáis - Ellos ganan


Vil du lære mere om de spanske regelmæssige verber, der ender på -AR i navneform? Se her: -AR verber, opgaver, videoer og infographics.


Ganar
Betydning
At vinde - At tjene
Ganar
Gan
Yo gan-o | Tú gan-as | Él gan-a
Nosotros gan-amos | Vosotros gan-áis | Ellos gan-an

Lad os nu kigge på to eksempler med verbet "Ganar"

Cecilia gana siempre = Cecilia vinder altid

Cecilia gana mucho dinero = Cecilia tjener mange penge

 

LLEVAR

Hvad betyder det spanske verbum "Llevar" på dansk? Det betyder:

At have på - At bringe med

Og hvordan bøjer du verbet? Inden du tænker på endelserne, der gælder for verbet, skal du huske at finde verbets stamme. Dét gør du ved at fjerne de sidste to bogstaver fra verbet i navneform: 

Llevar : Llev

Nu har du verbets stamme, nemlig "Llev". Nu er du klar til at tilføje endelserne, der gælder for verberne, der ender på -AR i at-form (det er de samme endelser, som du brugte i forbindelse til "Ganar" = at tjene og at vinde)

-o; -as; a; -amos; -áis; -an

Nu hvor vi har endelserne du skal bruge, lad os se, hvordan verbet "Llevar" ser ud i ental og flertal:

Yo llevo - Tú llevas -Él/Ella/Usted lleva

Nosotros llevamos - Vosotros lleváis - Ellos llevan

Llevar
Betydning
At have på - At bringe med
Llevar
LLev
Yo llev-o | Tú llev-as | Él llev-a
Nosotros llev-amos | Vosotros lle-váis | Ellos lle-van

Lad os nu kigge på to eksempler med verbet "Llevar"

Yo llevo una botella de vino = Jeg bringer en flaske vin med

Yo llevo una camiseta = Jeg har en t-shirt på

Speak English - Kiss French - Dress Italian - Spend Arab - Party Caribbean

Speak English - Kiss French - Dress Italian - Spend Arab - Party Caribbean

 

PASAR

Hvad betyder det spanske verbum "Pasar" på dansk? Det har mange betydninger på dansk, ikke mindre end 25 betydninger - måske flere. Vi skal ikke vise så mange eksempler her, men jeg vil præsentere dig for de mest grundlæggede:

At foregå - At komme/gå ind - At tilbringe

Og hvordan bøjer du verbet? Inden du tænker på endelserne, der gælder for verbet, skal du huske at finde verbets stamme. Dét gør du ved at fjerne de sidste to bogstaver fra verbet i navneform: 

Pasar : Pas

Nu har du verbets stamme, nemlig "Pas". Nu er du klar til at tilføje endelserne, der gælder for verberne, der ender på -AR i at-form (det er de samme endelser, som du brugte i forbindelse til "Ganar" = at tjene og at vinde)

-o; -as; a; -amos; -áis; -an

Nu hvor vi har endelserne du skal bruge, lad os se, hvordan verbet "Pasar" ser ud i ental og flertal:

Yo paso - Tú pasas -Él/Ella/Usted pasa

Nosotros pasamos - Vosotros pasáis - Ellos pasan


Pasar
Betydning
At foregå - At komme/gå ind - At tilbringe
Pasar
Pas
Yo pas-o | Tú pas-as | Él/Ella/Usted pas-a
Nosotros pas-amos | Vosotros pas-áis | Ellos pas-an

Lad os nu kigge på to eksempler med verbet "Pasar"

Yo paso mucho tiempo con mis amigos = Jeg tilbringer meget lang tid med mine venner

¿Qué pasa? = Hvad foregår der her?

Hola, Mariela. Pasa! = Hej Mariela. Kom ind!

 

TOCAR

Hvad betyder det spanske verbum "Tocar" på dansk? Det betyder

At røre - At spille (et instrument)

Og hvordan bøjer du verbet? Inden du tænker på endelserne, der gælder for verbet, skal du huske at finde verbets stamme. Dét gør du ved at fjerne de sidste to bogstaver fra verbet i navneform: 

Tocar : Toc

Nu har du verbets stamme, nemlig "Toc". Nu er du klar til at tilføje endelserne, der gælder for verberne, der ender på -AR i at-form (det er de samme endelser, som du brugte i forbindelse til "Ganar" = at tjene og at vinde)

-o; -as; a; -amos; -áis; -an

Nu hvor vi har endelserne du skal bruge, lad os se, hvordan verbet "Tocar" ser ud i ental og flertal:

Yo toco - Tú tocas -Él/Ella/Usted toca

Nosotros tocamos - Vosotros tocáis - Ellos tocan


Tocar
Betydningen
At røre - At Spille
Tocar
Toc
Yo toc-o | Tú toc-as | Él toc-a
Nosotros toc-amos | Vosotros toc-áis | Ellos toc-an

Lad os nu kigge på to eksempler med verbet "Tocar"

Nosotros tocamos el piano = Vi spiller på klaveret

Yo toco el libro = Jeg rører ved bogen

 

TOMAR

Hvad betyder det spanske verbum "Tomar" på dansk? Det betyder

At tage - At drikke - At få

Og hvordan bøjer du verbet? Inden du tænker på endelserne, der gælder for verbet, skal du huske at finde verbets stamme. Dét gør du ved at fjerne de sidste to bogstaver fra verbet i navneform: 

Tomar : Tom

Nu har du verbets stamme, nemlig "Tom". Nu er du klar til at tilføje endelserne, der gælder for verberne, der ender på -AR i at-form (det er de samme endelser, som du brugte i forbindelse til "Ganar" = at tjene og at vinde)

-o; -as; a; -amos; -áis; -an

Nu hvor vi har endelserne du skal bruge, lad os se, hvordan verbet "Tomar" ser ud i ental og flertal:

Yo tomo - Tú tomas -Él/Ella/Usted toma

Nosotros tomamos - Vosotros tomáis - Ellos toman


Tomar
Betydning
At tage - At drikke - At få
Tomar
Tom
Yo tom-o | Tú tom-as | Él tom-a
Nosotros tom-amos | Vosotros tom-áis | Ellos tom-an

Lad os nu kigge på to eksempler med verbet "Tomar"

Yo tomo un taxi = Jeg tager en taxa

Tú tomas un café = Du drikker en kaffe

Ella toma el desayuno = Hun får morgenmad

Learning language is to understand others; to form connections.

Learning language is to understand others; to form connections.

 

OPSAMLING

Så har vi set følgende verber:

Deber = At måtte - At skulle - At burde - At skylde

Ganar = At tjene - At vinde

Llevar = At have på - At bringe med

Pasar = At foregå - At komme/gå ind - At tilbringe

Tocar = At røre - At spille (et instrument)

Tomar = At tage - At drikke - At få

 

OPGAVER

Og så har du en opgave, hvor du kan arbejde lidt med førnævnte verber. Vi skriver løsningerne - men vent til du bliver færdig inden du kigger på det.

Spansk Grammatik - Verber med flere betydninger: 1. toman; 2. lleva; 3. debe; 4. toca; 5. debemos; 6. llevo; 7. pasa; 8. toca; 9. gana; 10. toma

Spansk Grammatik - Verber med flere betydninger:

1. toman; 2. lleva; 3. debe; 4. toca; 5. debemos; 6. llevo; 7. pasa; 8. toca; 9. gana; 10. toma

EKSTRA

Nogle sjove sætninger du kan prøve at oversætte til dansk:

 1. ¿Viste cómo se viste?
 2. El amor es una locura que sólo la cura el cura, y cuando el cura la cura, comete una gran locura.
 3. En la playa ella no nada nada
 4. Me saco el saco
 

OM VORES SPANSKLÆRER - OG 4 GRATIS ONLINE SPANSKUNDERVISNING LEKTIONER.

Marcelo Alejandro underviser online spansk

Marcelo Alejandro underviser online spansk

Marcelo er en underlige type. Han sagde op til et godt job. Rejste til et buddhistisk land. Spiste ris i 6 måneder. Han elsker house musik og strande uden mennesker. Mange af hans gamle studerende på universitetet skriver til ham: Vi savner dig! Hvornår kommer du tilbage!? Han er ikke bange for at grine højt, når han underviser. Han ser godt ud i Hugo Boss habitter, men han ser ikke godt ud, når han er forkølet.  Oh ja, han underviser i spansk!

Marcelo Alejandro underviser online spansk.

Tjek lige dette link: 4 gange gratis online spanskundervisning med Marcelo Alejandro. Start allerede i dag.

VIL DU LÆRE SPANSK OG BENYTTE DIG AF NOGLE AF VORES TILBUD?

4 gratis lektioner. 4 online spansk lektioner, helt gratis // En spansklærer, der kun underviser dig // En lektion = 60 minutter // Undervisningsmateriale