"SER" OG "ESTAR" - AT VÆRE

"SER" OG "ESTAR" = AT VÆRE

SPANSK GRAMMATIK FOR BEGYNDERE

Indholdsfortegnelse

  1. Introduktion
  2. Bøjning af "Ser" og "Estar" og videoer, hvis du helst vil bruge dem!
  3. Huskeregler - Hvornår bruger vi "Ser"? Eksempler, forklaringer og Infographic
  4. Opgaver med "Ser"
  5. Huskeregler - Hvornår bruger vi "Estar"? Eksempler, forklaringer og Infographic
  6. Opgaver med "Estar"
  7. "Ser" og "Estar" + adjektiver. Eksempler, forklaringer og opgaver.

1. INTRODUKTION

Et emne, som mange kursister/elever kæmper med i forbindelse til den spanske grammatik: De to spanske verber, "Ser" og "Estar", der kan på dansk oversættes til bl.a. "at være". Det er ret svært at skelne mellem de to verber, men du kan f.eks. lægge mærke til grundbetydninger af de to verber.

"Ser"s grundbetydninger er: at være til - at eksistere - at findes

"Estar"s grundbetydninger er: at være til stede - at befinde sig

Problemet ligger ikke i bøjningen af de to verber - du kommer til at huske det udenad, også selvom de to verber er uregelmæssige -, men problemet ligger i, hvornår bruger vi "Ser" og "Estar". Derfor skal vi som udgangspunkt give dig nogle huskeregler, der vil hjælpe dig til at vælge mellem "Ser" eller "Estar".

Estar betyder
at være til stede - at befinde sig
SER betyder
at være - at eksistere - at findes

2. BØJNING AF SER OG ESTAR

"Estar" = At være til stede - At befinde sig

Ental - 1., 2., og 3. person

Yo estoy = Jeg er

estás = Du er

Él - Ella - Usted está = Han - Hun - De er

Flertal - 1., 2., og 3. person

Nosotros (M) - Nosotras (F) estamos = Vi er

Vosotros (M) - Vosotras (F) estáis = I er

Ellos (M) - Ellas (F) - Ustedes están = De - de er

M = Maskulinum - F= Femininum

Hermed bøjningen af det spanske uregelmæssigt verbum: "Estar"


"Ser" = At være til - At eksistere - At findes

Ental - 1., 2., og 3. person

Yo soy = Jeg er

eres = Du er

Él - Ella - Usted es = Han - Hun - De er

Flertal - 1., 2., og 3. person

Nosotros (M) - Nosotras (F) somos = Vi er

Vosotros (M) - Vosotras (F) sois = I er

Ellos (M) - Ellas (F) - Ustedes son = De - de er

M = Maskulinum - F= Femininum


SER
Soy - Eres - Es
Somos - Sois - Son
ESTAR
Estoy - Estás - Está
Estamos - Estáis - Están

3. HUSKEREGLER - HVORNÅR BRUGER VI "SER"?

Vi bruger "Ser" når vi har at gøre med permanente og/eller længerevarende situationer. Lad os kigge på nogle eksempler, der viser dette.

Ser bruges i mange forskellige kontekster, og er et af de verber man skal lære, idet verbet giver mange forskellige muligheder for at bygge mange sætninger på spansk.

3.1. EKSEMPLER - SER + NAVNEORD

Vi bruger "Ser" foran et navneord, som beskriver en permanent situation eller længerevarende situation. Man kan også tilføje, at navneordet (médico=læge - estudiante=studerende) er en egenskab hos subjektet

Yo soy médico = Jeg er læge (Permanent situation)

Yo soy estudiante = Jeg er studerende (Længerevarende situation)

“Ser” foran et navneord
Permanent situation - Længerevarende situation

3.2. EKSEMPLER - SER + PRONOMEN

Vi bruger "Ser" foran et pronomen, der udtrykker tilhørsforhold til subjektet, det vil sige, at vi bruger "Ser", når noget er tilhører os.

La casa es mía = Huset er mit

“Ser” foran et pronomen

3.3. EKSEMPLER - SER + NAVN

Vi bruger "Ser" foran et navn.

“Ser” foran et navn.

Yo soy Alejandro = Jeg er Alejandro

Es Copenhague = Det er København


3.4. EKSEMPLER - SER + OPRINDELSE

Vi bruger "Ser", når vi beskriver subjektets oprindelse, dvs. når vi taler hvor vi kommer fra.

Yo soy de Dinamarca = Jeg er fra Danmark

Tú eres de Argentina = Du kommer fra Argentina

“Ser” når vi taler hvor vi kommer fra

3.5. EKSEMPLER - SER + MATERIALE

Vi bruger "Ser", når vi beskriver materialet, som noget er lavet af.

“Ser” + materiale (træ, læder, plastik, osv.)

La casa es de madera = Huset er af træ

El bolso es de cuero = Tasken er af læder


3.6. EKSEMPLER - SER VED GENITIV

Vi bruger "Ser", når egendelen vi refererer til tilhører en anden person.

Ser + ejefald (genitiv)

Esta casa es de mi hermano = Dette hus er min brors

El coche es de Marcelo = Det er Juans bil.


3.7. EKSEMPLER - SER + TIDSUDTRYK

“Ser” + tidsudtryk
Ugedag - Dato - Klokken

Hoy es lunes = I dag er det mandag

Es el doce de septiembre = Det er den 12.september

Son las 12 = Den er tolv


3.8. INFOGRAPHIC MED "SER"

Vil du helst at læse om de grammatikse regler omkring verbet "SER" ved hjælp af vores Infographic? Hermed en infographic om emnet.


4. OPGAVER MED "SER"

Hermed har du 4 opgaver, hvor du har mulighed for at arbejde med verbet "SER". Et lille råd: Prøv nu at argumentere for anvendelsen af verbet "SER".

Yo soy
Tú eres
Él/Ella/Usted es
Nosotros/as somos
Vosotros/as sois
Ellos/as/Ustedes son

Læg mærke til, at vi skriver svarene på opgaverne. På den måde kan du sammenligne med dine svar.

Opgaven med "SER". Hermed har du svarene: (1) es - (2) son - (3) somos - (4) soy - (5) eres - (6) sois - (7) somos - (8) es - (9) es - (10) sois.

Opgaven med "SER". Hermed har du svarene: (1) Somos - (2) es; Soy - (3) Somos - (4) Son; somos - (5) eres; soy - (6) Son

Opgaven med "SER". Hermed svarene på opgaven: (1) eres - soy; (2) son - son; (3) son - somos; (4) eres - soy; (5) es - son; (6) es - es; (7) sois - somos; (8) es - es; (9) sois - somos; (10) son - son

Opgaven med "SER". Hermed svarene på opgaven: (2) es; (3) es; (4) no somos; (5) sois; (6) no son; (7) es; (8) no son


5. HUSKEREGLER - HVORNÅR BRUGER VI "ESTAR"?

"Estar"s grundbetydninger er: at være til stede - at befinde sig, men det oversættes efter sammenhængen også til "at ligge", "at stå", osv.. Vi kan også forbinde "Estar", som en midlertidig tilstand ved subjektet, eller som en overgang fra en tilstand til en anden tilstand.

Lad os se på nogle eksempler, hvor vi bruger "Estar".


5.1. EKSEMPLER - ESTAR = AT BEFINDE SIG

“Estar” med betydning af at befinde sig

Yo estoy en casa = Jeg er hjemme

Ella está en la ciudad = Hun er i byen


5.2. EKSEMPLER - ESTAR = FYSISK ELLER MENTALT TILSTAND

Vi bruger "Estar", når vi beskriver en fysisik og/eller mentalt tilstand.

Yo no estoy muy bien hoy = Jeg har det ikke så godt i dag.

Estar når vi beskriver en fysisk eller mentalt tilstand

Her har du se overgangen vi nævnte før. Jeg har det ikke så godt i dag. Vi kan formode, at jeg havde det godt i går, men i dag har jeg det ikke så godt.


5.3. EKSEMPLER - ESTAR + TID

Vi bruger "Estar", når subjektet befinder sig i en situation tidsligt.

Hoy estamos a 13 de septiembre = Det er den 13.september.


5.4. INFOGRAPHIC "ESTAR"

Vil du helst at læse om de grammatikse regler omkring verbet "ESTAR" ved hjælp af vores Infographic? Hermed en infographic om emnet.


6. OPGAVER MED "ESTAR"

Hermed har du 4 opgaver, hvor du har mulighed for at arbejde med verbet "ESTAR". Et lille råd: Prøv nu at argumentere for anvendelsen af verbet "ESTAR".

Læg mærke til, at vi skriver svarene på opgaverne. På den måde kan du sammenligne med dine svar.

Yo estoy
Tú estás
Él/Ella/Usted está
Nosotros/as estamos
Vosotros/as estáis
Ellos/as/Ustedes están

Opgaven med "ESTAR". Hermed svarene på opgaven: (1) están; (2) estoy; (3) estáis; (4) está; (5) está; (6) estamos; (7) está; (8) están; (9) estás; (10) estamos

Opgaven med "ESTAR". Hermed svarene på opgaven: (2) estáis - estamos; (3) estás - estoy

Opgaven med "ESTAR". Hermed svarene på opgaven: (2) estás contenta; (3) estáis tristes; (4) están agotados; (5) estoy aburrida; (6) estás de mal humor; (7) estás enfadada; (8) estáis de buen humor

Opgaven med "ESTAR". Hermed svarene på opgaven: (2) estás contenta; (3) estáis tristes; (4) están agotados; (5) estoy aburrida; (6) estás de mal humor; (7) estás enfadada; (8) estáis de buen humor

Opgaven med "ESTAR". Hermed svarene på opgaven: 43.3. (2) está cerrada; (3) están sucios; (4) está nublado; (5) está apagada; (6) están limpios.

43.4. (1) estoy; (2) está - está; (3) estás - estoy - estoy; (4) está - está; (5) están - están


6.1. OPGAVER MED "SER" OG "ESTAR"

Hermed en sidste opgave, men denne gang kan du arbejde med begge verber.

Hermed opgaven, hvor du få mulighed for at bruge begge verber, "Ser" og "Estar". Her har du svarene: Opgave 3: (1) estoy; (2) están; (3) estáis; (4) está; (5) son; (6) es; (7) estamos; (8) sois; (9) son; (10) es

Opgave 4: (1) es; (2) está; (3) es; (4) está; (5) están; (6) son; (7) somos; (8) está; (9) eres


7. "SER" OG "ESTAR" + ADJEKTIVER

Desværre kan vi sommetider anvende "Ser" eller "Estar" med de sammme adjektiver, hvilket gør emnet endnu sværere for dig, der lærer spansk. Her har du nogle eksempler, både på engelsk og dansk, der viser forskellene mellem "Ser" og "Estar".


7.1. Ser/Estar + pálida.

Es pálida = She is pale = Her complexion is naturally pale. Está pálida = She is pale = Because of sickness of fear.

7.2. Ser/Estar + agria

Estas manzanas son agrias = These apples are sharp = That is their characteristic. Estas manzanas están agrias = These apples are sharp = They aren´t usually sharp.

7.3. Ser/Estar + amable

La mujer es amable = The woman is pleasant = She always is. La mujer está amable = The woman is pleasant = Just today.

7.4. Ser/estar + loco

El hombre es loco = The man is mad = Needs medical attention. El hombre está loco = The man is mad = Furious or has some ceazy idea.

7.5.  Ser/Estar + bueno

Él es bueno = Han er god = Han er en god dreng. Está bueno = Det smager godt/Han er rask

7.6. Ser/Estar + listo

Eres muy listo = Du er meget kvik. Estamos listos = Vi er klar/parate

7.7. Ser/Estar + nuevo

Su coche es nuevo = Hans bil er ny. Su coche está nuevo = Hans bil er som ny.

7.8. Ser/Estar + rico

El hombre es rico = Manden er rig . La paella está rica = Paellaen smager godt.

7.9. Ser/Estar + triste

La película es triste = Filmen er sørgelig. Mi madre está triste = Min mor er ked af det.

7.10. Ser/Estar + viejo

El abuelo es viejo = Bedstefar er gammel. Tu abuelo no está viejo = Din bedstefar virker ikke gammel.


7.3. OPGAVER MED SER OG ESTAR + ADJEKTIVER

Med denne opgave får du mulighed for at arbejde med "Ser" og "Estar" plus adjektiver. Opgaven er god til at se forskellene mellem de to spanske verber, når de anvendes sammen med det samme adjektiv.


OM VORES SPANSKLÆRER - TILBUD - ONLINE SPANSKUNDERVISNING

Marcelo er en underlige type. Han sagde op til et godt job. Rejste til et buddhistisk land. Spiste ris i 6 måneder. Han elsker house musik og strande uden mennesker. Mange af hans gamle studerende på universitetet skriver til ham: Vi savner dig! Hvornår kommer du tilbage!? Han er ikke bange for at grine højt, når han underviser. Han ser godt ud i Hugo Boss habitter, men han ser ikke godt ud, når han er forkølet.  Oh ja, han underviser i spansk, idet han er Cand.mag. i Spansk.

VIL DU LÆRE SPANSK OG BENYTTE DIG AF NOGLE AF VORES TILBUD?

4 gratis lektioner. 4 online spansk lektioner, helt gratis // En spansklærer, der kun underviser dig // En lektion = 60 minutter // Undervisningsmateriale

50% rabat. 50% rabat i alle vores normale priser, der gælder for to kursister // En spansklærer, der kun underviser 2 kursister ad gangen // En lektion = 60 minutter // Undervisningsmateriale // Spansk på alle niveauer // En gratis prøvelektion

Online spansk kursus. 10 lektioner à 60 Dkk per lektion // 1 lektion er 60 minutter // En gratis prøvetime // Dig og en spansklærer // Mandag-Onsdag-Torsdag-Fredag // Spansk til alle formål

Marcelo Alejandro - Spansklærer - Underviser spansk online. Online Sprog.

Marcelo Alejandro - Spansklærer - Underviser spansk online. Online Sprog.