SPANSK GRAMMATIK: ARTIKLER - VIDEO

DE SPANSKE ARTIKLER - VIDEO

Hermed en video, hvor vi gennemgår de spanske artikler, herunder bøjninger i ental og flertal, maskulinum og femininum, bestemt og ubestemt form; ordstilling.

De spanske artikler er et af de første emner du vil lære i forbindelse til dit spanskkursus. Som regel undervises artiklerne sammen med navneord, idet de to emner hænger rigtigt godt sammen, da navneord, ligesom artiklerne, deles op i femininum og maskulinum, flertal og ental.

EKSEMPLER

Lad os se på to eksempler:

La casa - Las casas // Huset - Husene

El niño - Los niños // Barnet - Børnene

La casa - Las casas

"Casa": Navneord, femininum, ental. Derfor skal vi bruge "La". "Casas": Navneord, femininum, flertal. Derfor skal vi bruge "Las".

El niño - Los niños

"Niño": Navneord, maskulinum, ental. Derfor skal vi bruge "El". "Niños": Navneord, maskulinum, flertal. Derfor skal vi bruge "Los".

ET LILLE RÅD

Det er en god idé, at have en ordbog med, når du laver opgaver omkring artiklerne og navneordene, idet den største udfordring er at finde ud af om navneordet, og dermed artiklen, er femininum eller maskulinum - videoen giver en kort forklaring vedrørende dette.

OPGAVEN

Hermed har du mulighed for at lave nogle opgaver, som jeg gerne vil rette, hvis du sender den til vores mail:

VIDEO