DU REJSER PÅ SPANSK

DU REJSER PÅ SPANSK - NYTTIGE UDTRYK

For nogle dage siden fandt jeg nogle praktiske udtryk i forbindelse til rejser gennem det spanske landskab. Denne gang tilføjer jeg nogle flere udtryk, der vil hjælpe dig til bl.a. ændre din billet, spørge om togafgange, booke fly- og togbilleter, hvad tid skal du checke ind, m.m.

Alt i alt en lille, men nyttige liste med nogle af de spanske udtryk du vil have brug for, mens du resjer gennem det spanske landskab.

God rejse!!!

English - Spanish - Pronunciation

When is the next flight to Bilbao? // ¿Cuándo sale el próximo vuelo a Bilbao? // kwan-doh sah-leh el proh-xee-moh bweh- loh ah beel-bah-oh

I would like to go to Salamanca. // Quiero ir a Salamanca. // kyair-oh eer ah sah-lah-man-kah

As soon as possible. // Lo antes posible. // loh-an-tes poh-see-bleh

Single/Return. // Ida solamente/Ida y vuelta. ee-dah soh-lah-men-teh/ee-dah ee bwel-tah

I want to confirm my flight. // Quiero confirmar mi vuelo. // kyair-oh kon-feer-mar mee bweh-loh

Is it possible to change my reservation? // ¿Puedo cambiar mi reserva? // pweh-doh kam-byar mee reh-sair-bah

What time should I check in? // ¿A qué hora hay que presentarse en el mostrador? // ah keh or-rah ay keh preh-sen-tar-seh en el mos-trah-dor

What time does the plane take off? // ¿A qué hora sale el avión? // ah keh or-rah sah-leh el ah-byon

When does it arrive? // ¿A qué hora llega? // ah keh or-rah yeh-gah

Is there a bus to the airport? // ¿Hay algún autobús que vaya al aeropuerto? // ay al-goon ow-toh-boos keh bah-yah al ah-eh-roh-pwair-toh

Arrival // Llegada // yeh-gah-dah

Departure // Salida // sah-lee-dah

Flight number // Número de vuelo // noo-meh-roh deh bweh-loh