SPANSK PODCASTS

NOTES IN SPANISH

  • Navn: Spansk podcasts
  • Niveau: Efter 6-9 måneder med spansk
  • Grammatik: Dækker næsten alle aspekter af den spanske grammatik: Nutid, Nær fremtid, datid verber, adjektiver, navneord, m.m.
  • Sprog: Spansk
  • Bemærkninger: Her kan du arbejde med forskellige emner, såsom juleaften, at give råd, oplevelser, inmigration, at rejse til Spanien, m.m.