SPANSK GRAMMATIK: PRÆTERITUM OG IMPERFEKTUM


SPANSK GRAMMATIK

PRÆTERITUM OG IMPERFEKTUM

1. INTRODUKTION

Nogle af de sværeste emner i spansk grammatik er præteritum og imperfektum. To datider, men som på dansk oversættes til en datid. Lad os se på et lille eksempel, der viser dette: 

Yo comía (Imperfektum) = Jeg spiste // Yo comí (Præteritum) = Jeg spiste

Man lægger snart mærke til, at vi oversætter "comía" og "comí" til "Jeg spiste". Spørgsmålet må være: Hvornår bruger vi "comía" og "comí"? Det er ikke mening, at komme med lange forklaringer eller alle eksempler vedrørende emnet, men følgende regler kan danne udgangspunkt til at danne sig et første indtryk, der selvfølgelig skal støttes med andre forklaringer.

Man lægger snart mærke til, at vi oversætter “comía” og “comí” til “Jeg spiste”. Spørgsmålet må være: Hvornår bruger vi “comía” og “comí”?

2. REGLER FOR BRUGEN AF IMPERFEKTUM OG PRÆTERITUM

Her gennemgår vi de mest grundlæggende regler omkring emnet. Det skal siges, at der er mange forskellige måder, som vi kan forklare emnet på, idet der er mange nuancer og små huskeregler, der vil hjælpe os til at vælge mellem præteritum og imperfektum, når vi arbejder med en tekst eller når vi snakker spansk. Vi begynder med, synes vi selv, med den nemmeste forklaring.

IMPERFEKTUM

1) Beskrivelse af person/tilstand/situation

Ella estaba bien = Hun havde det godt. Tilstand.

Ella tenía el pelo rubia = Hun lyst hår. Beskrivelse af person.

Yo estaba en casa = Jeg var hjemme. Situation

2) Baggrund

Había una vez una persona... = Der var engang en person...

3) Årsag

Como me sentía bien... = Eftersom jeg havde det godt...

4) Gentagelse et ubestemt antal gange

Iba de vez en cuando = Jeg tog derhen af og til.

5) Vane

Trabajaba todos los días = Jeg arbejdede hver dag.

6) Indirekte tale

Él dijo que estaba bien = Han sagde, at det gik godt.

PRÆTERITUM

1) En handling, der skete på et bestemt tidspunkt:

Yo estuve en España 7 días = Jeg var i Spanien 7 dage.

2) En handling, der skete på et bestemt tidsrum:

Yo viví en España 10 años = Jeg boede i Spanien i 10 år.

3) En handlig, der blev gentaget et bestemt antal gange:

Te llamé tres veces = Jeg ringede til dig tre gange.

4) Handlinger, der afløste hinanden:

Llegué a las 7, prendí la radio, me bañé = Jeg ankom kl.7, tændte for radioen, jeg tog et bad.

5) Baggrund for den indtrædende handling:

Hablaba cuando mi amigo llamó a la puerta = Jeg snakkede, da min ven bankede på døren.

6) Virkning

Como tenía que esperar a mi padre, me quedé en casa = Eftersom jeg skulle vente på min far, blev jeg hjemme.Præteritum - HUSK!!!

Et bestemt tidspunkt
Et bestemt tidsrum
Et bestemt antal gange
Opremsning
Indtrædende handling
Virkning
Imperfektum - HUSK!!!!

Beskrivelse
Baggrund
Årsag
Gentagelse et ubestemt antal gange
Vane
Indirekte tale

3. SMÅ HUSKEREGLER - TIDSUDTRYK

Eftersom spansk har to datidsformer (yo comía - yo comí), som vi har set, mens dansk kun har en datidsform (jeg spiste), bør vi finde på nogle elementer i sætningen, der enten udløser præteritum eller imperfektum. Igen: Der er mange regler i emnet, men vi vil tage et skridt af gangen

Det skal også dog siges, at arbejdet med præteritum og imperfektum kræver, at eleven har et rimeligt kendskab til det spanske sprog, hvilket vil sige, at eleverne skal være i stand til at forstår sætningerne de arbejder med, idet de skal tage stilling til konteksten i opgaven de skal løse - især når de skal arbejde med de to datider i den samme opgave.

Tidsudtryk forbindes ofte med imperfektum eller præteritum.

Lad os nu se på nogle tidsudtryk, der ofte forbindes med imperfektum eller præteritum.

3.1. TIDSUDTRYK OG IMPERFEKTUM

Tidsudtryk forbindes ofte med IMPERFEKTUM, når de angiver:

  1. Ubestemt antal gange
  2. Vane

A menudo (Ofte). Yo visitaba a mis amigos a menudo. (Visitaba=Visitar=At besøge)

A veces (Af og til). A veces ella escuchaba la radio. (Escuchaba=Escuchar=At høre)

Antes (Tidligere). Antes yo vivía en España. (Vivía=Vivir=At bo)

Cada día (Hver dag). Él estaba feliz cada día. (Estaba=Estar=At være)

Cada año (Hvert år). Yo viajaba a la isla cada año. (Viajaba=Viajar=At rejse)

Entonces (Dengang). Entonces yo leía mucho. (Leía=Leer=At læse)

Frecuentemente (Ofte, tit). Ella viajaba frecuentemente al campo. (Viajaba=Viajar=At rejse)

Generalmente (Normalt) Generalmente ellos estaban en el campo. (Estaban=Estar=At være)

Muchas veces (Mange gange) Yo hablaba sobre los problemas. (Hablaba=Hablar=At tale)

Nunca (Aldrig) En la escuela la profesora nunca me miraba. (Miraba=Mirar=At se)

Por la mañana (om morgenen) Yo corría mucho por la mañana. (Corría=Correr=At løbe)

Siempre (Altid) Yo siempre desayunaba con mi padre. (Desayunaba=Desayunar=At spise morgenmad)

Todo el tiempo (Hele tiden) Ella hablaba todo el tiempo. (Hablaba=Hablar=At tale)

Todos los días (Hver dag) Mi padre se levantaba temprano todos los días (Se levantaba=Levantarse=At stå op)

HUSK!!!
Tidsudtryk forbindes ofte med imperfektum, når de angiver:
Ubestemt antal gange
Vane

3.1.1 ANDRE UDTRYK, DER UDLØSER IMPERFEKTUM

Hermed tilføjer vi flere tidsudtryk, der udløser imperfektum - udtrykkene oversættes til engelsk

Algunas veces (Sometimes) Algunas veces yo salía (Salir = At gå ud) con mis amigos.

Cada día - cada noche (Each day - each night) Cada día ella visitaba (Visitar = At besøge) a su madre. 

Con frecuencia (Frequently, often) Con frecuencia ellos hablaban (Hablar = At tale) con sus amigos

Constantemente (Constantly) Nosotros comíamos (Comer = At tale) constantemente.

De costumbre (Usually) Luego de su enfermedad, no hablaba (Hablar = At tale) como de costumbre.

De vez en cuando (From time to time) De vez en cuando mi padre bebía (Beber = At drikke) una copa de vino tinto.

Mientras (While) Yo cocinaba mientras mi madre miraba (Mirar = At se) la televisión.

Normalmente (Normally) Normalmente me levantaba (Levantarse = At stå op) a las 6 de la mañana.

Por lo general (Generally) Por lo general mi hermano era (Ser = At være) simpático.

Todas las mañanas (Every morning) Todas las mañanas yo hacía (Hacer = At gøre/lave) ejercicios.

Todas las tardes (Every afternoon) Todas las tardés yo bebía (Beber = At drikke) una taza de té.


3.2. TIDSUDTRYK OG PRÆTERITUM

Tidsudtryk forbindes ofte med PRÆTERITUM, når de angiver:

  1. Bestemt antal gange
  2. Bestemt tidspunkt
  3. Bestemt tidsrum

Anoche (I nat/I går aftes). Anoche yo estuve con amigos. (Estuve=Estar=At være)

Ayer (I går). Ayer mi hermano estuvo en mi casa. (Estuvo=Estar=At være)

De repente (Pludselig). De repente empezó a llover. (Empezó=Empezar=At begynde)

Después (Bagefter). Después ella habló con su esposo. (Habló=Hablar=At tale)

Dos veces (To gange). Yo fui a tu casa dos veces. (Fui=Ir=At køre, at gå til, at rejse, at tage til)

Durante dos siglos (I to århundrede). El país estuvo en guerra durante dos siglos. (Estuvo=Estar=At være).

El año pasado (Sidste år). El año pasado yo visité Marruecos. (Visité=Visitar=At besøge)

En 1936 (I 1936). La guerra empezó en 1936. (Empezó=Empezar=At begynde)

Entonces (Så). Alguien habló. Entonces yo me levanté. (Habló=Hablar=At tale) (Me levanté=Levantarse=At rejse sig)

Esta mañana (I morges). Mi jefe me llamó esta mañana. (Llamó=Llamar=At ringe)

Hace dos días (For to dage siden). Ella habló con él hace dos días. (Habló=Hablar=At tale)

Todo el año (Hele året). Llovió todo el año. (Llovió=Llover=At regne)

Un día (En dag). Yo la conocí un día de sol (Conocí=Conocer=Lære at kende)Husk!!!
Tidsudtryk forbindes ofte med præteritum, når de angiver:
Bestemt antal gange
Bestemt tidspunkt
Bestemt tidsrum

3.2.1 ANDRE UDTRYK, DER UDLØSER PRÆTERITUM

Hermed tilføjer vi flere tidsudtryk, der udløser præteritum - udtrykkene oversættes til engelsk

Anteanoche (The night before last). Anteanoche nosotros salimos (Salir = At gå ud) a bailar.

Anteayer (The day before yesterday). Ayer recibí (Recibir = At modtage) tu carta.

De pronto (Suddenly). De pronto alguien abrió (Abrir = At åbne) la puerta.

El mes pasado (Last month). Yo hablé (Hablar = At tale) con ella el mes pasado.

En ese instante/momento (At that moment). En ese instante mi padre entró (Entrar = At gå ind) a nuestra casa.

Finalmente (Finally). Finalmente la fiesta fue (Ser = At være) ayer.

La semana pasada (Last week). La semana pasada fui (Ir = At gå til/rejse/tage til) al cine.

Por fin (Finally). Por fin ella lo besó (Besar = At kysse).

Por primera vez (For the first time). Mi hijo viajó (Viajar = At rejse) por primera vez.


OPGAVE

Hermed en lille opgave, hvor du skal vælge mellem præteritum og imperfektum. Læg mærke til udtrykkende vi gennemgik (se venligst pkt. 3 m.m.). Ikke desto mindre skal du ikke forvente, at sætningerne forsynes med et tidsudtryk. Desværre. I disse tilfælde kan du spørge dig, om situationen, som sætningen beskriver, har noget at gøre med et bestemt tidspunk eller ej. Lad os se på opgaven. 

Opgaven: Præteritum og Imperfektum. Lad os se på den første sætning, idet vi ikke har et tidsudtryk, der kan hjælpe os til at afgøre, om vi skal bruge imperfektum eller præteritum. Sætningen betyder: "De kunne ikke danse tango". Sætningen fokuserer mere på en situation, der ikke har noget at gøre med et bestemt tidspunkt. Sætningen fokuserer mere på en situation, som var normalt for de to personer: De kunne ikke danse tango. Det vil sige, at vi skal bruge imperfektum.

1) sabían

2) era. Vi bruger imperfektum, når vi snakker om klokken i datid.

3) dio. Anteanoche udløser præteritum.

4) observaste. Cuánto tiempo udløser præteritum.

5) llegó, se sentó, se fue. Handlinger der afløste hinanden udløser præteritum.

6) Vieron. Los fines de semana udløser præteritum.


4. SPANSK UNDERVISNINGSMATERIALE - PRÆTERITUM OG IMPERFEKTUM

Hvis du gerne vil få mere at vide, så kan du finde et komplet spanskkursus her. Ikke desto mindre kan du downloade en PDF-fil, hvor der gennemgås det mest grundlæggende omkring det spanske præteritum og imperfektum samt endelserne, der gælder for de spanske datider:


4.1. OPGAVER - BØJNING - PRÆTERITUM OG IMPERFEKTUM

Hvordan så pigen ud? Vi beskriver, hvordan hun så ud. Husk! Beskrivelser med imperfektum

Husk! Her beskriver vi en person. Når vi bruger datid, så skal vi bruge imperfektum, idet vi beskriver, hvordan personen så ud og hvad han lavede. Nedenunder kan du se teksten i datid.

Husk! Impefektum, når vi beskriver, hvordan noget så ud. Her har vi teksten i nutid. Det er en beskrivelse. Hvordan vil teksten se ud i datid, imperfektum?

Husk!! Vane = Imperfektum. En lille opgave, hvor du skal lave teksten om fra nutid til datid -imperfektum, idet der er tale om bl.a. vane. Verberne, der skal laves om er: Lee - Toma - Sale - Trabaja

4.1.1. "Mi casa está en las afueras..." - BESKRIVELSE - IMPERFEKTUM

I opgaven herunder har du en lille tekst, som er en beskrivelse af et hus. Lad os sige, at du skal lave teksten om til datid. Vi har skrevet, at imperfektum bruges, når vi beskriver noget, f.eks. når vi beskriver hvordan huset så ud, da jeg var lille. Du kan også tænke på en af de mest berømte sætninger i verden: Der var engang....Hvad er det fortælleren er i gang med? Han er i gang med at bygge en scene op: Der var engang en stor skov. Eller: Der var engang et hus, der lå ud på landet = Había una vez una casa que estaba en el campo.

Med teksten "Mi casa está en las afueras....." er du i gang, ligesom fortælleren fra før, med at sætte en scene op; du sidder og beskriver, hvordan huset så ud. Derfor skal teksten se sådan ud: 

"Mi casa estaba en las afueras de la ciudad. Tenía unas vistas preciosas y había un parque muy cerca"

4.1.2. "Juan es el hermano de mi amiga......" - BESKRIVELSE - IMPERFEKTUM

Lad os nu kigge på den anden tekst: "Juan er el hermano de mi....". Hvad har vi her? Vi har jo en beskrivelse af en person; hvordan personen så ud og hvad personen lavede. Så har vi at gøre med en beskrivelse af en person. Derfor bruger vi imperfektum:

"Juan era el hermano de mi amiga. Llevaba gafas negras y tenía el pelo rizado. Trabajaba de camarero en un restaurante"


5. VIDEOER

Vi har to videoer, hvor du kan arbejde med de spanske datider.

5.1. VIDEO - La leyenda del espantapájaros

  • Navn: La leyenda del espantapájaros
  • Niveau: Avancerede
  • Grammatik: Præteritum og Imperfektum
  • Sprog: Spansk
  • Bemærkninger: Her kan du arbejde med forskellene mellem det spanske præteritum og imperfektum. En perfekt video med undertekster (på engelsk eller spansk), hvor du kan arbejde ikke bare med nogle nye gloser, men også med de spanske datider, især samspillet mellem de to datider.

5.2. VIDEO - Ya no sé qué hacer conmigo

Hermed en sjov video fra Cuarteto de Nos fra Uruguay - ja, Luis Suárez og Cavani kommer fra Uruguay! Med videoen her kan du arbejde med præteritum og med tillægsord. Ikke så ringe endda. 


5.2.1 VIDEO - Como de costumbre - Alberto Cortez

Hermed en sang fra den spanske sanger, Alberto Cortez. Teksten har mange gode sætninger, hvor du kan argumentere for anvendelsen af præteritum.

La tocó en el hombro, como de costumbre
y ella resignada se entregó enseguida,
luego dio la espalda, como de costumbre,
abrazó la almohada y se quedó dormida.

Todo es de rutina, como de costumbre,
todo es una larga cadena de hastíos,
se estiran las ansias, como de costumbre,
habitando todas un mundo vacío.

Despertó a las nueve, como de costumbre,
todos los domingos de su calendario
y se fue de campo, como de costumbre,
él con la familia en el utilitario.

Siempre al mismo sitio, como de costumbre,
almorzó barato en un merendero
y a eso de las cinco, como de costumbre,
se sumó al regreso de los domingueros.

Uno atrás del otro, como de costumbre...
Uno atrás del otro en la caravana
a vuelta de rueda, como de costumbre,
repetida historia de cada semana.

Todo es de rutina, como de costumbre.
Todo es una larga cadena de hastío,
se estiran los días, como de costumbre,
habitando todos un tiempo vacío.

Despertó a las ocho, como de costumbre,
se metió en la ducha, se lavó los dientes
y en su viejo cuerpo, como de costumbre,
salió de su casa a las ocho y....siempre.

"Despertó a la ocho, como de costumbre,
se metió en la ducha, se lavó los dientes
y en su viejo traje, como de costumbre
salió de su casa a las ocho y veinte.

Empujó en el Metro, como de costumbre;
unos van arriba y otros por debajo
y a las nueve en punto, como de costumbre,
dio los "buenos días" y entró a su trabajo.

La oficina fría, como de costumbre,
los mismos papeles, los mismos problemas,
los mismos colegas, como de costumbre,
con el mismo horario y los mismos temas.

Todo es de rutina, como de costumbre,
todo es una larga planilla de hastío,
se estiran las horas, como de costumbre,
habitando todas un reloj vacío.

Regresó a su casa, como de costumbre.
Encendió la tele y esperó la cena.
Se comió en silencio, como de costumbre,
en la noche mala y en la noche buena.

Despidió a los niños, como de costumbre,
y se quedó sólo, viendo un melodrama,
ella ya dormía, como de costumbre,
cuando finalmente se metió en la cama.OM VORES SPANSKLÆRER - TILBUD - ONLINE SPANSKUNDERVISNING

Marcelo er en underlige type. Han sagde op til et godt job. Rejste til et buddhistisk land. Spiste ris i 6 måneder. Han elsker house musik, strande uden mennesker, Thailand og Bali. Mange af hans gamle studerende på universitetet skriver til ham: Vi savner dig! Hvornår kommer du tilbage!? Han er ikke bange for at grine højt, når han underviser. Han ser godt ud i Hugo Boss habitter, men han ser ikke godt ud, når han er forkølet. Oh ja, han underviser i spansk, idet han er Cand.mag. i Spansk.

VIL DU LÆRE SPANSK OG BENYTTE DIG AF NOGLE AF VORES TILBUD?

4 gratis lektioner. 4 online spansk lektioner, helt gratis // En spansklærer, der kun underviser dig // En lektion = 60 minutter // Undervisningsmateriale

50% rabat. 50% rabat i alle vores normale priser, der gælder for to kursister // En spansklærer, der kun underviser 2 kursister ad gangen // En lektion = 60 minutter // Undervisningsmateriale // Spansk på alle niveauer // En gratis prøvelektion

Online spansk kursus. 10 lektioner à 60 Dkk per lektion // 1 lektion er 60 minutter // En gratis prøvetime // Dig og en spansklærer // Mandag-Onsdag-Torsdag-Fredag // Spansk til alle formål