SPANSK GLOSER - AT KØRE MED TOG

AT KØRE MED TOG I SPANIEN - GLOSER

Ja, endelige skal vi køre med tog gennem det spanske landskab, hvor vi kan slappe af, mens vi nyder udsigten, der suser forbi vores vindue. Lad os nyde rejsen, mens vi lærer nogle nye spanske udtryk, når du kører med tog.

English - Spanish - Pronunciation

Access to platforms // ACCESO A ANDENES  

Arrivals/departures local trains // LLEGADA/SALIDA TRENES DE CERCANÍA //  

Entrance // ENTRADA  

Exit // SALIDA  

Arrivals/departures main lines // LLEGADA/SALIDA TRENES DE LARGO RECORRIDO  

Initials of the Spanish Railway // R.E.N.F.E.  

Information // INFORMACIONES  

Where is the ticket office? // ¿Dónde está el despacho de billetes? // don-deh es-tah el des-pa-choh deh bee- yeh-tehs

A single/return to Salamanca. // Un billete de ida/ida y vuelta para Salamanca. // oon bee-yeh-teh deh ee-dah/ee-dah ee bwel-tah pah-rah sah-lah-man-kah

First/Second class. // Primera/Segunda. // pree-mair-ah/seh-goon-dah

I'd like to reserve a seat. // Quiero reservar un asiento. // kyair-oh reh-sair-bar oon ah-syen-toh

The first/last/next train. // El primer/último/próximo tren. // el pree-mair/ool-tee-moh/proh-xee-moh tren

Can you give me a timetable? // ¿Me puede dar una hoja de horarios? // meh pweh-deh dar oo-nah oh-hah deh oh- rah-ree-os

What time does this/that train arrive? // ¿A qué hora llega este/ese tren? // Ah keh or-rah yeh-gah es-teh tren

What is the fare to Alicante? // ¿Cuál es la tarifa para Alicante? // kwal es lah tah-ree-fah pah-rah ah-lee-kan-teh

Is this the right platform for the Madrid train? // ¿Es éste el andén para el tren de Madrid? // es es-teh el an-den pah-rah el tren deh mah-dreed

Is this seat taken? // ¿Está ocupado este asiento? // es-tah oh-koo-pah-doh es-teh ah-syen-toh

Where are we? // ¿Dónde estamos? // don-deh es-tah-mos

Kilde: Gloser