AT LÆRE SPROG

AT LÆRE ET NYT SPROG 

For nogle uger siden fandt jeg nogle artikler, der handlede om sprog og app. Hovedspørgsmålet her var, om man kunne lære et nyt sprog kun med en smartphone. Faktisk er det en udfordring, der blev præsenteret af den engelske avis The Guardian: Kan du lære et nyt sprog online? Online her betyder uden en lærer.

Jeg har fulgt op i debatten, der opstod i kølvandet herpå. I denne forbindelse fandt jeg to spændende artikeler, der handler om de spanske verber - dette er et af de emner, der tager tid for danske elever -, og sprogundervisning sammen med andre mennesker. En af de elementer, der understreges i førnævnte artikler er spørgsmålet om motivationen: Hvordan kan en person, der lærer et nyt sprog ved hjælp af Duolingo, holde motivationen? I de fleste tilfælde sidder man alene foran sin computer og kæmper sig igennem gloserne og opgaverne.

Det er ikke første gang, at jeg læser artikler, der handler om motivationen, når man sidder alene og er i gang med at tilegne sig et nyt sprog. Det kræver en kæmpe selvdisciplin. I de fleste tilfælde lykkedes det ikke for den ensomme kursist.

Online undervisning er god, men det ikke for alle. Jeg synes, at den bedste løsning findes i kombinationen mellem en lærer og de forskellige apps, der findes på nettet.

God fornøjelse.