Implementering af e-læring ved danske universiteter

Lige siden de første computere kom til landet har der været projekter, som tilsigtede at understøtte undervisning og læring ved hjælp af IKT. Understøttelsen har varieret som en bred vifte af forskellige former for medieanvendelse og grader af interaktion. Tilsvarende er diverse former for IKT-støttet undervisning og læring med forskellige betegnelser dukket op: Computer-Based Training (CBT), Computer Assisted Learning (CAL), Computer Supported Collaborative Learning (CSCL), Web-based Learning (WBL), blended learning, online læring, fleksibel læring, fjernundervisning, distribueret og åben uddannelse, m. fl.

Dørup, Jens, et al. "Implementering af e-læring ved danske universiteter." Tidsskrift for Universiteternes Efter-og Videreuddannelse (UNEV) 3.6 (2005).