Idioti uden grænser: Nedskæringer på sproguddannelser:

Set i lyset af de mange nedskæringer der finder sted på sproguddannelser, burde interessen være større for at involvere sig og søge indflydelse. Mange danske og udenlandske undersøgelser fremhæver nødvendigheden af, at virksomheder ansætter sprogstærke medarbejdere - det vil sige medarbejdere, der behersker spansk, italiensk, portugisisk, tysk, fransk, m.m.

Jeg kan kun udtale mig omkring det spanske sprog i Danmark, herunder spanskundervisning på gymnasium og universiteterne. Lærerne gør et fremragende stykke arbejde, men resultaterne er simpelthen elendige. Størstedelen af gymnasieeleverne kommer ud af gymnasium uden at kunne føre en almindelig samtale på spansk. Og dette på trods af 3 år med spanskundervisning!

På universiteterne ser tingene lidt anderledes ud. Dér har vi nogle studerende, der taler spansk -især dem der rejste til Spanien eller Latinamerika. "Problemet" er dem, der kommer lige fra gymnasium. De kan næsten ikke følge med i undervisning, idet mange af teksterne står skrevet på spansk og nogle fag undervises udelukkende på spansk.

Men problemet er ikke de studerende, der kommer direkte fra gymnasium. Nej. Problemet er den ikke-eksisterende overgang fra gymnasium til universitetet. Forskellen er alt for stor, idet studerende konfronteres med tekster med mange sider i og med mange informationer. Jeg siger ikke, at de danske universiteter skal gå på kompromi med faglighed - det har de allerede gjort -, men jeg siger, at de danske gymnasier skal bidrage med at hæve det faglige niveau.

Spansk er ikke et fravalg, der aflyses når skolen har arrangeret nogle aktiviteter. Spansk er et tilvalg, som eleverne skal bestå! Spansk er et sprog, som åbner døre i mange verdensdele, der har brug for folk der kan kommunikere på spansk -ikke bare i forbindelse til at stifte kendskab med andre "fremmede" kulturer.